2013-2015 Faaliyet Raporu

İCRA İFLAS MÜDÜRLÜĞÜNDE ÇALIŞANLAR DERNEĞİ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
23.11.2013 - 16.05.2015 DÖNEMİ

Saygı değer Üyelerimiz ve Misafirlerimiz,

23.11.2013 tarihinde yapılan Derneğimiz ilk Olağan Genel Kurul Toplantısında sizlerin teveccühüyle göreve getirilen Yönetim Kurulumuzun 2 yıllık çalışma dönemine ait faaliyetlerini kısaca ortaya koyan raporumuzu Sayın Genel Kurulun bilgi ve takdirlerine sunmak üzere huzurlarınızdayım.

Bu nedenle, tüm Yönetim Kurulu Üyesi arkadaşlarım adına Genel Kurula göstermiş olduğunuz ilgiden ötürü şükranlarımı arz eder, saygılarımı sunarım.

Sizlerin teveccühleri ile güzel bir atmosferde, olgun bir demokrasi anlayışı içerisinde, geniş bir katılımla yapılan ilk Genel Kurulumuzda görev verilen Yönetim Kurulumuz, 12.12.2013 tarihinde ilk toplantısını yapmış ve 15 karar sıra no ile aşağıda arz edeceğimiz şekilde görev bölümü ile etkin bir şekilde çalışmalarına başlamıştır.

YÖNETİM KURULU

1) Başkan Ahmet Kayiş
2) Başkan Yrd. Osman Değermenci
3) Başkan Yrd. Metin Erçevik
4) Sayman Saadettin Kirli
5) G.Sekreter Berna Bulut
6) Üye İrfan Murat
7) Üye Mehmet Eldivan

Derneğimiz Yönetim Kurulu dernek tüzüğü gereği 20.04.2015 tarihinde 2. olağan Genel Kurul Toplantısı yapma kararı almıştır. Dernek Yönetim Kurulunun yapmış olduğu faaliyetler aşağıya çıkarılmıştır.

1- Defterler,Kaşe, Mühür ve Klasörler:
Derneğe ait Karar defteri, Üye Kayıt Defteri, Alındı Belgesi Defteri, İşletme Hesabı Defteri , Evrak Kayıt defterleri ve klasörleri usulüne uygun olarak tutulmuştur. Adres değişikliği nedeniyle kaşe ve mühür yeniden yaptırılmıştır.

2- Dernekler Masasından Elektronik şifre alınması:
16.12.2013 tarihli yönetim kurulu kararı ile Başkan Ahmet Kayış’a Dernekler Masasından elektronik şifre alma yetkisi verildi. Alınan bu elekronik şifre ile derneğimize ait bildirimler, 2013 yılı ve 2014 yılı Beyannameleri internet üzerinden doldurularak dernekler masasına gönderildi.

3- İmza Sürküleri:
Yönetim Kurulu kararınca Başkan Ahmet Kayiş ve Sayman Saadettin Kirli’ye imza yekkisi verilerek noterden imza sürküleri çıkartılmıştır.

4- Üye Kaydı:
Derneğimize üye olmak için müracat eden 274 üyenin üyelikleri Yönetim Kurulumuz tarafından görüşülerek üyelikleri kabul edilmiştir. 8 üyemiz üyelikten istifalarını istemiş ve yönetim kurulu tarafından istifaları kabul edilmiştir. 20.04.2015 tarihi itibariyle 368 toplam üyemiz mevcuttur.

5- Takvim ve Bröşür Basımı:
05.01.2015 tarihli yönetim kurulu kararı ile derneğimiz 1000 adet böröşür ve 200 adet takvim bastırmıştır. Bastırılan bu takvim ve bröşürler başta büyükşehirler olmak üzere toplam 38 il ve 10 ilçe de bulunan İcra Dairelerine gönderilmiştir. (özellikle üyelerimizin bulunduğu yerler)

6- Yeni Dernek Binası:
Dernek merkezini, Altındağ belediyesinden Altınpark Mahallesinde kiraladığımız binanın ulaşım, elekrik ve su sorunları nedeniyle daha merkezi bir yere taşımaya karar verdik. Ankara Büyükşehir Belediyesi ile yaptığımız görüşmelerde Adliye yanında bulunan Toptancı Hal içinde bir binanın derneğimize kiraya verilmesini talep ettik. Bu amaçla Ankara Büyükşehir belediyesi tarafından Hal içine yapılan Tarihi Ankara Evini Derneğimiz 08.01.2015 tarihinde yapılan ihaleyi kazanarak 3 yıllığına kiralamıştır. Aylık kirası KDV dahil 190,00 TL. Dir. Binanın su ve elektrik abone işlemleri bitmiş, mutfak dolapları ve perdeleri yapılmıştır. İç dekarosyon işmemleri kalmıştır.(Masa, koltuk, kütüphane vb) Bunlarda en kısa sürede tamamlanarak haziran ayında bir kokteyl ile açılışı yapılacaktır.

7- Web Sitemiz:
Web Sitemiz, sesimizi duyurmakta en önemli aracımız olduğu için web sitemizi hem görsel hem de içerik açısından geliştirmek için çaba gösterdik.

8- Sms gurubu:
İnternet üzerinden dernek adına SMS gurubu oluşturulmuştur. Duyurularımız tüm üyelerin telefonlarına mesaj olarak gönderilmektedir.

9- Sosyal Medya ve Derneğimiz:
Sosyal Medya’nın artan önemi dikkate alınarak, 2014 yılında derneğimizin facebook grubu kurulmuştur. Facebook grubumuzun üye sayısı 1.900 kişiyi geçmiştir. Facebook grubumuzun üyelerinin büyük çoğunluğunu icra dairesi çalışanlarıdır. Ayrıca bakanlık burokratlarından, hakim savcı, avukat ve avukat burolarında çalışan katiplerden Facebook da derneğimizi takip eden üyeler vardır.
Facebook’un 2015 yılında çok yoğun bir şekilde kullanılması yani derneğimizin duyurularının, faaliyetlerin ve çalışmalarının üyelere buradan duyurulması neticesinde son iki ay içinde derneğimize yaklaşık 100 e yakın üyelik başvurusu yapılmıştır.

10- Sesli Yayın Organları:
Derneğimizin Yönetim kurulu Başkanı Ahmet Kayiş 13.Şubat 2015 tarihinde Ankara Ses Radyoda Haftanın Gündemi proğramına konuk olarak katılmış ve derneğimizin kuruluş amacı faaliyetleri ve çalışmaları, icra dairelerinin ve icra çalışanlarının sorunları hakkında kamuoyuna yaklaşık 1 saate yakın bilgi vermiştir.

11- Başsağlığı Mesajları:
Derneğimiz Çağlayan Adliyesinde teröristlerce şehit edilen Savcı Mehmet Selim Kiraz için HSYK, Adalet Bakanlığı ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına telgraf ile taziye mesajı göndererek terör saldırısını kınamıştır.

12- Ziyaret Edilen İcra Daireleri:
Sincan (özellikle pilot icra dairesi), Kırıkkale ve Elmadağ icra daireleri ziyaret edilerek derneğimizin amacı ve çalışmaları hakkında icra çalışanları bilgilendirilmiştir.

13- Ziyaret Edilen Brokratlar:
Yönetim Kurulumuz Adalet Bakanlığı üst düzey brokratlarına yönelik ziyaretlerde bulunarak , bu ziyaretlerde derneğin amacı, misyonu ve bizleri ilgilendiren yasa ve yönetmelik çalışmalarına müdahil olarak söz sahibi olmayı amaçladığımız anlatılmıştır.

Ziyaret edilen Brokratlar
a) Adalet Bakanlığı Müsteşarı Sayın Kenan İpek
b) İcra Dairelerinden sorumlu Müsteşar Yard. Sayın Basri Bağcı
c) Kanunlar Genel Müdürü Sayın Yaşar Şimşek ve Ekrem Çetintürk
d) Hukuk İşleri Genel Müdürü Sayın Ömer Kekez
e) Hukuk İşleri Genel Müd. Yrd. Sayın S. Ahmet Alperen
f) Tetiş Kurulu Başkanı Sayın Ahmet Fırat, Bşk Yrd. Bilgin Başaran
g) Personel Genel Müd. Yrd. Sayın Fatih Mehan
h) HSYK Genel Sekreter Yrd. Sayın Serdar Mutta ve Tetkik Hakim İbrahim Cansız
i) İcra İflas Hizmetleri Daire Bşk. Sayın Ahmet Kar
j) Ankara C. Başsavcısı Sayın Fethi Şimşek
k) Ankara Adli Yargı Komisyon Başkanı Sayın Ramazan Aksan
l) Ankara Baro Başkanı Sayın Av. Hakan Canduran
m) Tapu Kadastro Genel Müdürü Sayın Davut Güney
n) Tapu İşleri Daire Başkan Vek. Sayın Yusuf Yalçın

14- Raporlar :
a) Ankara İcra dairelerinde yaşanan sorunlar ve çözüm önerilerini içeren rapor 15.04.2014 tarihinde İcra İflas Hizmetleri Daire Başkanlığına sunuldu.
b) İcra dairelerinin ve icra çalışanlarının sorunlarını ve çözüm önerilerini içeren geniş kapsamlı rapor 06.02.2015 tarihinde müsteşarlık makamına sunuldu.
c) İcra dairelerinde Avukat ve Avukat katipleri ile yaşanan sorunları ve çözüm önerilerini içeren rapor 23.12.2014 tarihinde Ankara Baro Başkanlığına sunuldu.

15- Yazışmalar :
a) Maliye Bakanlığı ve Adalet Bakanlığına Vergi daireleri tarafından bazı icra dairelerine kesilen özel usulsüzlük cezalarının kaldırılması için yazı yazılmıştır.
b) Anayolun Işıklandırılması için C.Başsavcılığına yazı yazılmıştır.
c) Mali sorumluluk zammı (kasa tazminatı) için Adalet ve Maliye Bakanlığına yazı yazılmıştır.
d) Haciz, teslim ve satış harçları (yolluk ) için Maliye ve Gelir İaderis Başkanlığına yazı yazılmıştır.
e) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 122. Maddesi gereğince özverili bir şekilde çalışan icra çalışanlarının ödüllendirilmesi için Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğüne yazı yazılmıştır.
f) 2014 ve 2015 yallarını kapsayan toplu sözleşmede diğer kamu kurumu icra memurlarına verilen 5 puanlık tazminat zammının adalet hizmetleri tazminatından faydalanan icra çalışanlarına da verilmesi için Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığına yazı yazılmıştır.
g) Kayıp dosyalar hususnda adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğüne yazı yazılmıştır.
h) Uyap Avukat portalından İcra takip dosyası açılırken alınan 18,60 TL. Takih masrafları için yazı yazılmıştır.
i) Adli tatilde yemek çıkması için Adalet Bakanlığı Müsteşarlık Makamına yazı yazılmıştır.
j) İ.İ.Kanunu tasarı taslağı için kurulan Bilim Komisyonuna fiilen çalışan İcra Müdür ve Müdür Yardımcılarının da katılımın sağlanması ve derneğimizinde görüşünün alınması için Kanunlar Genel Müdürlüğüne yazı yazılmıştır.
k) Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı, T.B.M.M. Adalet Momisyonu ve Plan Bütçe Mamisyonu Başkanlığına randevu talepleri için yazı yazılmıştır.

16- Ankara Barosu Toplantısı:30.01.2014 tarihinde Ankara Barosu tarafından düzenlenen ve İcra Dairelerinde yaşanan sorunların tartışıldığı toplantıya Dernek Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Kayiş konuşmacı olarak katılmıştır.

17- Plaket :
Derneğimize katkılarından ve desteklerinden dolayı Ankara Cumhryet Başsavcısı Sayın Fethi Şimşek, Ankara Adli Yargı Komisyonu Başkanı Sayın Ramazan Aksan, İcralardan sorumlu B.Savcı Vek Sayın Şadan Sakınan ve İcra Denetim Savcısı Sayın Alper Türközmen’e plaket takdim edilmiştir.

18- 2014 yaz kararnamesinde tayini çıkan arkadaşlara veda yemeği:
2014 yılı yaz kararnamesinde tayini çıkan İcra Müdürü ve Müdür Yardımcıları için derneğimiz tarafından veda yemeği düzenlenerek yemekten sonra tayini çıkan İcra Müdürü ve Müdür Yardımcılarına Ankara İcra Dairelerindeki çalışmalarından dolayı plaket takdim edilmiştir. (24 adet.) Yemek orgnazasyonunun tüm masrafları yemeğe katılanlar tarafından karşılanmış olup dernek bütçesinden herhangi bir ödeme yapılmamıştır.

19- Ankara İcra daireleri yemek organizasyonu:
Derneğimiz Ankara İcra Daireleri çalışanları için Ankara Hamamönünde bulunan tarihi Ata Konağında bir akşam yemeği tertip ederek, yemeğe katılanların müzik eşliğinde iş stresinden uzak iyi bir gece geçirmeleri sağlamıştır. Yemek organizasyonunun tüm masrafları yemeğe katılanlar tarafından karşılanmış olup dernek bütçesinden herhangi bir ödeme yapılmamıştır.

20- Yapamadıklarımız:
Tüm gücü üye aidatlarına dayanan, maddi imkanları sınırlı  derneğimizin üye sayısı ne yazık ki istenilen ölçüye ulaşmadığı için, maddi kaynaklarımız da sınırlı kaldı. Dolayısıyla maddi güç isteyen bazı faaliyetler de gerçekleştirilememiştir.
a) Konferans, senpozyum, panel.
b) İstanbul, İzmir, Bursa, G,Antep , Adana, ve Antalya icra dairelerine dernek tanıtımı ve üye artırımının sağlanması için planlanan ziyaretler.
c) Web sitemizin daha güncel ve aktif hale getirilmesi.
d) Yazılı, görüntülü ve sesli yayın organlarından faydalanarak basın toplantısı düzenlenmesi.
e) Gezi düzenlenmesi.
İki yıllık faaliyet döneminde  elimizden geldiği kadar bir şeyler yapmaya çalıştık. Tabii ki, eksiklerimiz ve yanlışlarımız da oldu.
Biz göreve başlarken yaptığımız duyurularda, arkadaşlarımızın yönlendirici, yol gösterici eleştirilerine açık olduğumuzu belirttik. Bu tür eleştirileri de hep olumlu olarak karşıladık, hatalarımızı düzeltmeye çalıştık.
Bu düşüncelerle, faaliyet raporumuzu Genel Kurulun tasviplerine arz ediyoruz.
16.05.2015

Ahmet KAYİŞ
Yönetim Kurulu Başkanı


Kurucu Başkanın Veda Mesajı

Ziyaretçi Sayısı

0147627