2015-2017 DÖNEMİ ÇALIŞMA PROGRAMI

1- Üyelerin çalışma koşullarının mali, teknik ve sağlık gereklerine uygun bir hale getirilmesi  için önerilerde bulunulacaktır.

2- Üyelerin mesleki bilgi ve becerilerini artırmak, bilgi iletişimini sağlamak ve bilgi birikiminden ilgili kamu ve özel kesimleri yararlandırmak için konferans, sempozyum, panel düzenlenecektir.

3- Ankara Büyükşehir Belediyesinden kiraladığımz binanın dekorasyon işlerini bitirilip bir kokteyl ile açılışı yapılacaktır.

4- Büyükşehirlerde temsilcikiler açılacaktır.

5- Dernek, amacına uygun olarak, yazılı, görüntülü ve sesli yayın organlarından istifade ederek basın toplantıları düzenleyecektir.

6- Üye artırımını sağlamak için büyük şehirlerdeki İcra dairesi çalışanları ile birebir görüşmeler yapılacaktır. (özellikle İstanbul, Bursa, İzmir, Antalya)

7- Web Sitemiz, sesimizi duyurmakta en önemli aracımız olduğu için web sitemizi hem görsel hem de içerik açısından geliştirmek için çaba gösterilecektir.

8- İcra çalışanlarının özlük haklarının iyileştirilmesi için Maliye Bakanlığı bürokratları ve Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu üyeleri iye görüşmeler yapılacaktır.

9- İ.İ.Kanunu tasarı taslağı için kurulan Bilim Komisyonuna sunulmak üzere uygulamada zorluk çekilen ve sıkıntılar içeren maddelerin tespiti için üyelerimiz ile görüş alışverişi yapılerek bir rapor oluşturulacaktır.

10- Teşkilat yasa taslağı ile ilgili bir çalışma yaparak oluşturulan teşkilat yasası taslağını Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğüne sunulacaktır.

11- Derneğimizin tanıtımı için başta Adalet Bakanı olmak üzere üst düzey bürokratların ziyaretlerine devam edilecektir.

12- Üyelerin birbirlerini tanıması amacıyla her sene düzenli yemekli toplantılar yapılacak ve gerekirse günü birlik ve hafta sonu geziler düzenlenecektir.

13- Avrupa İcra Birliğine üye olma hususnda çalışmalar yapılacaktır.

Başkan Bşk. Yardımcısı Bşk. Yardımcısı Sayman G.Sekreter Üye Üye


Kurucu Başkanın Veda Mesajı

Ziyaretçi Sayısı

0147615