2017-2019 DÖNEMİ ÇALIŞMA PROGRAMI

1- Üyelerin çalışma koşullarının mali, teknik ve sağlık gereklerine uygun bir hale getirilmesi için önerilerde bulunulacaktır.

2- Üyelerin mesleki bilgi ve becerilerini artırmak, bilgi iletişimini sağlamak ve bilgi birikiminden ilgili kamu ve özel kesimleri yararlandırmak için konferans, sempozyum, panel düzenlenecektir.

3- Büyükşehirlerde temsilcilikler açılacaktır.

4- Dernek, amacına uygun olarak, yazılı, görüntülü ve sesli yayın organlarından istifade ederek basın toplantıları düzenleyecektir.

5- Üye artırımını sağlamak için büyük şehirlerdeki İcra dairesi çalışanları ile birebir görüşmeler yapılacaktır. (özellikle İstanbul, Bursa, İzmir, Antalya,Antep, Samsun )

6- Web Sitemiz, sesimizi duyurmakta en önemli aracımız olduğu için web sitemizi hem görsel hem de içerik açısından geliştirmek için çaba gösterilecektir.

7- İcra çalışanlarının özlük haklarının iyileştirilmesi için Maliye Bakanlığı bürokratları ve Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu üyeleri ile görüşmeler yapılacaktır.

8- Teşkilat yasa taslağı ile ilgili bir çalışma yaparak oluşturulan teşkilat yasası taslağını Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğüne sunulacaktır.

9- Derneğimizin tanıtımı için başta Adalet Bakanı olmak üzere üst düzey bürokratların ziyaretlerine devam edilecektir.

10- Üyelerin birbirlerini tanıması amacıyla her sene düzenli yemekli toplantılar yapılacak ve gerekirse günü birlik ve hafta sonu geziler düzenlenecektir.

11- Avrupa İcra Birliğine üye olma hususunda çalışmalar yapılacaktır.

Başkan Bşk. Yardımcısı Sayman G.Sekreter Üye


Kurucu Başkanın Veda Mesajı

Ziyaretçi Sayısı

0147730