Vizyonumuz

Nitelikli insan kaynağını temin etmek, çalışanlar arasında uyumlu ve güçlü ilişkiler geliştirmek, takım ruhuna sahip verimliliği en üst düzeyde insan kaynakları gücünü oluşturmak, korumak ve geleceğe taşımak, etkinliğimiz, dinamizmimiz ve kurumsal verimliliğimizle; Hakim ve Savcılar ile diğer personelimize, Adalet hizmetlerinden yararlananlara, ülkemize kattığımız değeri sürekli ve belirgin bir biçimde artırmak,
Değerlerimiz olan;

  • Adalet
  • Hakkaniyet
  • Eşitlik
  • Tarafsızlık
  • Bilgi
  • Özveri
  • Çözüm
  • Güven
  • Saygı
  • Kalite

ile küreselleşen ve küçülen dünyada; hem farklılaşan taleplere hem de büyüyen ihtiyaçlara hızlı, adil ve etkin bir şekilde karşılık vermektir. Her konumdaki insana saygı, en önemli yol gösterici değerimizdir.  İlişkilerimizde tarafsız, saygılı ve dürüst olmak şiarımızdır. Kurumsal dürüstlük, adalet, doğruluk, özgürlük, bütünlük ve şeffaflığa inanıyor, destekliyor ve büyük bir istekle uyguluyoruz. Sorumluluğunun bilincinde, ilişkilerinde içten ve güvenilir, gelişmelerin dışında kalmayan, yüksek kalite standartlarındaki hizmeti ile farklı olan, zamanında ve doğru karar alarak yön ve odak sağlayan, mesleğe ivme kazandıracak projeler geliştiren ve uygulayan, kişilerin taleplerinin dikkate alınıp, diğer birimlerle ilişkilerini güçlendiren, yönetimde katılımcılığa önem ve anlam kazandıran, iş görme arzularını arttıran ve mensubu olmaktan gurur duyulan bir kurum oluşturmak, vizyonumuzu belirlemektedir. Bu amaç doğrultusunda, tüm çalışanlarımız ile birlikte hedefimize ulaşmak bize gurur ve onur verecektir.

BİZİM HEDEFİMİZ
Hakkın, hak sahibine kusursuz teslim edilmesidir.


Kurucu Başkanın Veda Mesajı

Ziyaretçi Sayısı

0147729