http://icraiflasder.org/wp-content/uploads/2017/07/slide19.jpg
Derneğimizin yeni yönetim kurulu, derneğimizin kurucu başkanı ve 4 yıl yönetim kurulu başkanlığını yürüten Ahmet Kayiş'a plaket takdim ederek derneğe katkılarından dolayı teşekkür etti.
http://icraiflasder.org/wp-content/uploads/2017/07/slide18.jpg
Derneğimizin 3. Olağan Genel Kurulu 13.5.2017 tarihinde yapıldı.
http://icraiflasder.org/wp-content/uploads/2016/10/slide17.jpg
İcra İflas Hizmetleri Daire Başkan Yardımcısı M.Fatih Mehan İcra İflas Müdürlüğünde Çalışanlar Derneği Yönetim Kurulu Üyelerini Makamında Kabul Etti.
http://icraiflasder.org/wp-content/uploads/2016/10/slide16.jpg
Ankara Barosu Başkanı Avukat Sema Aksoy, İcra Müdürlüklerinde Ve İcra Tetkik Mercilerinde Avukatların Mesleklerini İcra Ederken Karşılaştıkları Sorunları Görüşmek Üzere Ankara'da Görev Yapan Bütün İcra Müdürleriyle Biraraya Geldi.
http://icraiflasder.org/wp-content/uploads/2016/10/slide14.jpg
İcra İflas Hizmetleri Daire Başkanı Serdar Mutta Dernek Yönetimini Makamında Kabul Etti. (01.08.2013)
http://icraiflasder.org/wp-content/uploads/2016/10/slide13.jpg
Personel Genel Müdürü Muharrem Ürgüp Dernek Yönetimini Makamında Kabul Etti. (01.08.2013)
http://icraiflasder.org/wp-content/uploads/2016/10/slide12.jpg
İcra İflas Hizmetleri Daire Başkanlığında Toplantı Yapıldı. (06.09.2013)
http://icraiflasder.org/wp-content/uploads/2016/10/slide11.jpg
2.Genel Kurulumuz 16.5.2015 tarihinde yüksek bir katılımla yapıldı.
http://icraiflasder.org/wp-content/uploads/2016/10/slide10.jpg
Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürü Sayın Ömer Kerkez Dernek Yönetim Kurulu üyelerini makamında kabul etti. (03.02.2014)
http://icraiflasder.org/wp-content/uploads/2016/10/slide9.jpg
Adalet Bakanlığı Kanunlar Genel Müdürü Sayın Yaşar Şimşek Dernek Yönetim Kurulu üyelerini makamında kabul etti. (03.02.2014)
http://icraiflasder.org/wp-content/uploads/2016/10/slide8.jpg
Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdür Yardımcısı Sayın Sayın Seyit Ahmet Alperen Dernek Yönetim Kurulu üyelerini makamında kabul etti. (03.02.2014)
http://icraiflasder.org/wp-content/uploads/2016/10/slide7.jpg
Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürü Sayın Ömer Kerkez Dernek Yönetim Kurulu üyelerini makamında kabul etti. (03.02.2014)
http://icraiflasder.org/wp-content/uploads/2016/10/slide5.jpg
Ankara İcra Müdürlüklerinden Sorumlu Cumhuriyet Savcısı Sayın Alper Türközmen ve Dernek Başkanımız Sayın Ahmet Kayış Toplantıya Konuşmacı Olarak Katılmıştır. (30.01.2014)
http://icraiflasder.org/wp-content/uploads/2016/10/slide6.jpg
Plaket Töreni (23.11.2013)
http://icraiflasder.org/wp-content/uploads/2016/10/slide4.jpg
Derneğimiz Yönetim Kurulu Üyeleri Sayın Müsteşarımız Kenan İpek Beye Hayırlı Olsun Ziyaretinde Bulundu.
http://icraiflasder.org/wp-content/uploads/2016/10/slide3.jpg
Derneğimiz Yönetim Kurulu Üyelerinin Ankara Baro Başkanı Hakan Canduran'a hayırlı olsun ziyareti.
http://icraiflasder.org/wp-content/uploads/2016/10/slide2.jpg
02.02.2015 tarihinde dernek yönetimi İ.İ. Hizmetleri Daire Başkanı Ahmet Kar’ ı ziyaret ederek icra dairelerinde yaşanan sıkıntıları ve sorunları anlattı.
http://icraiflasder.org/wp-content/uploads/2016/10/slide1.jpg
Dernek Yönetimi 16-03-2016 tarihinde Kanunlar Genel Müdürü Dr. Ekrem Çetintürk'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

DERNEK BAŞKANIMIZ
SN. AHMET KAYİŞ

BAŞKANIMIZIN MESAJI

İcra İflas dairelerinde çalışan kıymetli arkadaşlar… Hukuk Yargılamasının yegâne infaz mercii olan İcra Müdürlükleri, bu işlevi sebebiyle Türk Yargı sisteminin en önemli ve temel görevlerinden birini yerine getirmektedir. Bu sürecin etkili, sağlıklı, güvenli, hızlı ve olabildiğince az masraflı biçimde işlemesi devlete, devletin en başta gelen işlevlerinden olan yargıya ve hukuka duyulan güvenin tesisi açısından hayati önem arz etmektedir. Devamı...

DERNEK OFİSİMİZİN AÇILIŞI

BAŞKANIMIZIN AÇILIŞ KONUŞMASI

Sayın tüm saygıdeğer konuklarımız, Öncelikle davetimize katılma nezaketini gösterdiğiniz için hepinizi İcra İflas Müdürlüğünde Çalışanlar Derneği adına saygıyla selamlıyorum..

İcra dairesi çalışanları, ücretler, çalışma şekli ve koşulları, görevde yükselme, özlük hakları, naklen atama ve birçok açıdan diğer kurumlardaki aynı statüye sahip memurlara kıyasla oldukça büyük adaletsizliklerle karşı karşıyadır. Devamı...

ETKİNLİKLER
BAŞKANIMIZIN RADYO KONUŞMASI
TRT 1' DE SORUNLARIMIZA DEĞİNDİK

Kurucu Başkanın Veda Mesajı

Ziyaretçi Sayısı

0166979