2015-2017 Faaliyet Raporu

İCRA İFLAS MÜDÜRLÜĞÜNDE ÇALIŞANLAR DERNEĞİ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
16.05.2015 - 13.05.2017 DÖNEMİ
Saygı değer Üyelerimiz ve Misafirlerimiz,

16.05.2015 tarihinde yapılan Derneğimiz ikinci Olağan Genel Kurul Toplantısında sizlerin teveccühüyle göreve getirilen Yönetim Kurulumuzun 2 yıllık çalışma dönemine ait faaliyetlerini kısaca ortaya koyan raporumuzu Sayın Genel Kurulun bilgi ve takdirlerine sunmak üzere huzurlarınızdayım.

Bu nedenle, tüm Yönetim Kurulu Üyesi arkadaşlarım adına Genel Kurula göstermiş olduğunuz ilgiden ötürü şükranlarımı arz eder, saygılarımı sunarım.

Sizlerin teveccühleri ile güzel bir atmosferde, olgun bir demokrasi anlayışı içerisinde, geniş bir katılımla yapılan ikinci Genel Kurulumuzda görev verilen Yönetim Kurulumuz, 16.05.2015 tarihinde ilk toplantısını yapmış ve 43 karar sıra no ile aşağıda arz edeceğimiz şekilde görev bölümü ile etkin bir şekilde çalışmalarına başlamıştır.

YÖNETİM KURULU

1) Başkan Ahmet Kayiş
2) Başkan Yrd. İrfan Murat
3) Başkan Yrd. Önder Doğan
4) Sayman Saadettin Kirli
5) G.Sekreter Erkan Ersöz – (Berna Bulut)
6) Üye Oktay Örs
7) Üye Memiş Çakıl – (Sabit Gökgül)

Derneğimiz Yönetim Kurulu dernek tüzüğü gereği 12.04.2017 tarihinde 3. olağan Genel Kurul Toplantısı yapma kararı almıştır. Dernek Yönetim Kurulunun yapmış olduğu faaliyetler aşağıya çıkarılmıştır.

1- Üye Kaydı:
Derneğimize üye olmak için müracat eden 193 üyenin üyelikleri Yönetim Kurulumuz tarafından görüşülerek üyelikleri kabul edilmiştir.12.05.2017 tarihi itibariyle üye kayıt defterinin 573. sırasına üye kaydı yapılmış olup 59 üyemiz üyelikten istifalarını istemiş ve yönetim kurulu tarafından istifaları kabul edilmiştir. 33 üyemiz ise KHK ile meslekten ihraç edildiğinden dernek tüzüğünün 8.maddesinin 5,8,ve 12 fıkraları gereğince Yönetim Kurulu kararı ile dernek üyelikleri düşürülmüştür. 12.04.2017 tarihi itibariyle 481 toplam üyemiz mevcuttur.

2- Yeni Dernek Binamızın Açılışı:
Ankara Büyükşehir Belediyesinden kiraladığımız dernek ofisimizin iç dekorasyon işlemlerini tamamlanarak 2015 yılı Ağustos ayında açılışı üyelerimizin yoğun katılımı ile yapıldı. İçinde bulunduğumuz bu binayı derneğimiz 08.01.2015 tarihinde yapılan ihaleyi kazanarak 3 yıllığına kiralamıştır. Aylık kirası KDV dahil 210,00 TL. dir.

3- Takvim Basımı:
Yönetim kurulu kararı ile derneğimiz 2016 yılında 300 2017 yılında 500 adet takvim bastırılmıştır. Bastırılan bu takvimler başta büyükşehirler olmak üzere üyelerimizin bulunduğu İcra Dairelerine gönderilmiştir.

4- Üye Takip Sistemi :
Üyelerimizi Bilgisayar üzerinden takip etmek için üye takip programı satın alınarak
üyelerimizin bilgileri yüklenmeye başlanmıştır.

5- Web Sitemiz:
Web Sitemiz, sesimizi duyurmakta en önemli aracımız olduğu için web sitemizi hem görsel hem de içerik açısından geliştirmek için çaba gösterdik. Sitemizi güncelleyerek yeni haliyle 2016 yılı sonunda yeniden açtık.

6- Sms gurubu:
İnternet üzerinden dernek adına SMS gurubu oluşturulmuştur. Duyurularımız tüm üyelerin telefonlarına mesaj olarak gönderilmektedir.

7- Sosyal Medya ve Derneğimiz:
Sosyal Medya’nın artan önemi dikkate alınarak, 2014 yılında derneğimizin facebook grubu kurulmuştur. Facebook grubumuzun üye sayısı 3.250 kişiyi geçmiştir. Facebook grubumuzun üyelerinin büyük çoğunluğunu icra dairesi çalışanlarıdır. Ayrıca bakanlık burokratlarından, hakim savcı, avukat ve avukat burolarında çalışan katiplerden Facebook da derneğimizi takip eden üyeler vardır.
Facebook’un çok yoğun bir şekilde kullanılması yani derneğimizin duyurularının, faaliyetlerin ve çalışmalarının üyelere buradan duyurulması neticesinde derneğimize olan ilgi artmıştır.
8- Sesli Yayın Organları:
Derneğimizin Yönetim kurulu Başkanı Ahmet Kayiş 13.Şubat 2015 tarihinde Ankara Ses Radyoda Haftanın Gündemi programına 28.10.2016 tarihinde de TRT 1 radyoda memur saati programına konuk olarak katılmış ve derneğimizin kuruluş amacı faaliyetleri ve çalışmaları, icra dairelerinin ve icra çalışanlarının sorunları hakkında kamuoyuna bilgi vermiştir.

9- Ziyaret Edilen İcra Daireleri:
Düzce, Bolu, Kocaeli, Sakarya Körfez, İstanbul Anadolu, Aksaray ,Pozantı, Adana ve Hatay icra daireleri ziyaret edilerek derneğimizin amacı ve çalışmaları hakkında icra çalışanları bilgilendirilmiştir. Özellikle Hataya yapılan ziyarette Hatay, İskenderun , Kırıkhan , Reyhanlı , Yayladağı ve Silifke İcra Dairesi Çalışanları ile sabah kahvaltısında bir araya gelerek Derneğimizin kuruluş amacı, bugüne kadar yaptığı faaliyetler ve bundan sonra yapacağı çalışmalar hakkında bilgilendirmelerde bulunulmuştur.

10- 2015 yaz kararnamesinde tayini çıkan arkadaşlara veda yemeği:
2015 yılı yaz kararnamesinde tayini çıkan İcra Müdürü ve Müdür Yardımcıları için derneğimiz tarafından veda yemeği düzenlenerek yemekten sonra tayini çıkan İcra Müdürü ve Müdür Yardımcılarına Ankara İcra Dairelerindeki çalışmalarından dolayı plaket takdim edilmiştir. Yemek organizasyonunun tüm masrafları yemeğe katılanlar tarafından karşılanmış olup dernek bütçesinden herhangi bir ödeme yapılmamıştır.

11- Dava :
2015 yılı sonunda çıkan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin 11. Maddesinin 4. Fıkrasında “İcra ve iflas müdürlüklerinin yaptığı işlemler nedeniyle icra mahkemesine yapılan şikayetlerde, hukuka aykırılığın icra ve iflas memurunun hatasından kaynaklanması nedeniyle verilecek şikayetin kabulü kararlarında, Hazine aleyhine maktu ücrete hükmolunur.” Maddesinin iptali için Derneğimiz tarafından Danıştaya dava açılmıştır. Bu dava sorucunda Danıştay 8. Dairesi Yürütmeyi Durdurma kararı vermiştir. Bu karara Türkiye Barolar Birliği tarafından itiraz edilmiştir. Ancak itirazları Danıştay Dava Daireleri Genel kurulu tarafından reddedilmiştir.
12- Mesleki Sorumluluk Sigortası:
Mesleki Sorumluluk Sigortası ile ilgili olarak Yönetim kurulumuz Türkşen Sigorta Aracılık Hizmetleri Limited Şirketine piyasa araştırması için yetki vermiştir. Yetki verdiğimiz Sigorta Şirketi Derneğimiz adına Anadolu sigorta, Mapfre Genel Sigorta, Zurich Sigorta, AİG sigorta, Neova Sigorta, Ray Sigorta ve Dubai Star Sigorta Şirketleri ile bölge ve genel müdürlük düzeyinde görüşmeler yapmıştır. Görüşmeler sonunda ilgili sigorta şirketleri ilgili meslek kuruluşunun oluşabilecek risklere karşı açık bir risk değerlendirme kriterinin olmaması ve kısa vadede bu şirketlerin bu tarz sorumluluk poliçesine hazır olmadığı gerekçesiyle teminat veremeyecekleri yönünde görüş bildirmişlerdir.

13- Vekalet :
Tapu Müdürlüklerinin İcra Dairelerine adres, kimlik ve takyidat bilgileri göndermedikleri yönünde derneğimize yapılan şikayetler üzerine Av. Hasan Boyraz’a Tapu Kadastro Genel Müdürlüğüne karşı dava açması için derneğimiz adına vekalet verilmiştir. Avukatın derneğimiz adına Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü Hukuk Müşavirleri ile yaptığı görüşmede tapu geri adım atmış ve bu işin dava açılmadan çözülebilmesi için süre istemiştir. Bu süre zarfında çözüm sağlanamazsa 2001/ 11 sayılı genelgenin iptali için İdare Mahkemesine Av. Hasan Boyraz tarafından dava açılacaktır.

14- Sheraton Otelde Avrupa Birliği Bakanlığının düzenlediği bilgilendirme toplantısı:
Avrupa Birliği Bakanlığının daveti üzerine Dernek yönetimi 26.01.2016 tarihinde Sheraton otelde Avrupa Birliği Bakanlığının düzenlediği Sivil Toplumla Diyalog ve Sivil Toplum Kuruluşlarına verilecek hibe yardımlarla ilgili bilgilendirme toplantısına katıldı.

15- Bilirkişi Kanun Tasarısı Taslağı:
Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Bilirkişi Kanun Tasarısı Taslağı hakkında derneğimizden görüş sormuş olup , konu ile ilgili derneğimizin görüş ve önerileri 12.07.2015 tarihinde Hukuk İşleri Genel Müdürlüğüne sunuldu.

16- Resmi Kurumlarla YapılanYazışmalar :
a) Kayıp dosyalar hususunda Adalet Bakanlığı İcra İflas Daire başkanlığına yazı yazılmıştır.
b) Bir meslektaşımızın Av.Katipleri tarafından darp edilmesi üzerine T. Barolar Birliğine kınama yazısı yazıldı.
c) 2015 yılı sonunda çıkan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin 11. Maddesinin 4. Fıkrasının açıkça kanuna aykırılık teşkil ettiğinden uyguyalamadan vazgeçilmesi için T. Barolar Birliğine yazı yazıldı.
d) İcra sisteminin uygulamasında yaşanan sorunlar ve aksaklıklar ile ilgili 15.06.2015 tarihinde Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğüne yazı yazıldı.
e) UYAP sisteminin uygulamasında yaşanan sorunlar ve aksaklıklar ile ilgili 15.06.2015 tarihinde Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanlığına yazı yazıldı.
f) İ.İ.K . 81 maddenin uygulanmasında Emniyet ve Jandarma ile yaşanan sıkıntıların giderilmesi için İçişleri Bakanlığına yazı yazıldı.
g) T. Barolar Birliğine İcra Dairelerinde çalışanlar ile Avukat ve Avukat Katipleri ile ilgili sorunlar ve çözüm önerilerini içeren yazı yazıldı.

17- Yapamadıklarımız:
Tüm gücü üye aidatlarına dayanan, maddi imkanları sınırlı derneğimizin üye sayısı ne yazık ki istenilen ölçüye ulaşmadığı için, maddi kaynaklarımız da sınırlı kaldı. Dolayısıyla maddi güç isteyen bazı faaliyetler de gerçekleştirilememiştir.
a) Konferans, senpozyum, panel.
b) İstanbul, İzmir, Bursa, G,Antep , ve Antalya icra dairelerine dernek tanıtımı ve üye artırımının sağlanması için planlanan ziyaretler.
c) Yazılı, görüntülü ve sesli yayın organlarından faydalanarak basın toplantısı düzenlenmesi.
d) Gezi düzenlenmesi.
İki yıllık faaliyet döneminde elimizden geldiği kadar bir şeyler yapmaya çalıştık. Tabii ki, eksiklerimiz ve yanlışlarımız da oldu.
Biz göreve başlarken yaptığımız duyurularda, arkadaşlarımızın yönlendirici, yol gösterici eleştirilerine açık olduğumuzu belirttik. Bu tür eleştirileri de hep olumlu olarak karşıladık, hatalarımızı düzeltmeye çalıştık.
Bu düşüncelerle, faaliyet raporumuzu Genel Kurulun tasviplerine arz ediyoruz.
13.05.2017
Ahmet KAYİŞ
Yönetim Kurulu Başkanı


Kurucu Başkanın Veda Mesajı

Ziyaretçi Sayısı

0147730