Başkanımızın Açılış Konuşması

Sayın tüm saygıdeğer konuklarımız, Öncelikle davetimize katılma nezaketini gösterdiğiniz için hepinizi İcra İflas Müdürlüğünde Çalışanlar Derneği adına saygıyla selamlıyorum..

İcra dairesi çalışanları, ücretler, çalışma şekli ve koşulları, görevde yükselme, özlük hakları, naklen atama ve birçok açıdan diğer kurumlardaki aynı statüye sahip memurlara kıyasla oldukça büyük adaletsizliklerle karşı karşıyadır. İcra dairesi çalışanları olarak bizler kendi haklarımızı kendimiz savunmadıkça, bu adaletsizliklerde herhangi bir iyileştirmenin olmasını beklemek hayalcilik olacaktır. İCRA İFLAS MÜDÜRLÜĞÜNDE ÇALIŞANLAR DERNEĞİ; tüm icra dairesi çalışanlarını fikir ve düşünce yapısı ne olursa olsun bir araya getirerek tek yürek tek ses olmayı hedef edinmiştir. Derneğimiz bizleri ilgilendiren tüm süreçlere müdahil olmayı, bizlerle ilgili yapılan düzenlemelerde söz sahibi olmayı amaçlamaktadır.

Günümüzde mesleklerin kurumsallaşması sivil toplum hareketleri ile daha da önem kazanmakta, özellikle mesleki dayanışma dernekleri büyük fonksiyonlar üstlenmektedir. Buradan hareketle daha etkin, verimli, dayanışmaya dayalı mesleki sorunları birlikte çözme, takım ruhuna uygun İcra Müdürleri, İcra Müdür Yardımcıları ve İcra Memurlarının yetiştirilmesi ve ortak akılla hareket ederek demokratik yönetim modeliyle bağdaşan çağdaş bir meslek kuruluşu olacak olan İCRA İFLAS MÜDÜRLÜĞÜNDE ÇALIŞANLAR DERNEĞİ’ne ihtiyaç duyulmuştur. Böylesine önemli bir misyonla yola çıkarak kurulan derneğimize meslektaşlarımızın gereken ilgiyi göstermelerini ve dernek faaliyetlerine katılmalarını arzu etmekteyiz. Bizler bir çatı oluşturduk. Bu çatı altında toplanalım ve artık kendimiz için bir şeyler yapalım. Kendi haklarımızı kendimiz savunalım.

Adalet Bakanlığı gözünde “hizmet içi eğitim” olgusunun pek muteber olmadığı da dikkati çekmektedir. İcra personelinin ilk göreve başlamasına müteakip verilen eğitim sembolik düzeydedir. Bugün İcra Dairelerinde çalışan bütün personel “alaylı” tabir edilebilecek bir eğitim sürecinden geçmiş, kendi kendini eğitmiştir. Bu ise farklı İcralar arasında farklı uygulamaları getirmekte yan yana bulunan iki icra dairesi arasında bile birbirinden farklı uygulama ve çalışma düzeni ortaya çıkarmaktadır.

Dernek olarak bizim amacımız bu dernek merkez binasını bir çalışma ofisi ve eğitim merkezi olarak kullanmak proje üretmek mesleki sorunları birlikte çözmek ve Türkiye de tüm icra dairelerinde uygulama birlikteliğini oluşturmak olacaktır. Bu amaçla yola çıkan ve siyaset üstü olan Derneğimizin ülkemize ve yargı (özellikle İcra ) camiasına hayırlı olmasını dilerim.

Ahmet Kayiş
İcra İflas Der Yön.Kur. Başkanı


Kurucu Başkanın Veda Mesajı

Ziyaretçi Sayısı

0147632