Kurucu Başkanın Mesajı

baskan

Merhabalar;

İcra İflas dairelerinde çalışan kıymetli arkadaşlar… Hukuk Yargılamasının yegâne infaz mercii olan İcra Müdürlükleri, bu işlevi sebebiyle Türk Yargı sisteminin en önemli ve temel görevlerinden birini yerine getirmektedir. Bu sürecin etkili, sağlıklı, güvenli, hızlı ve olabildiğince az masraflı biçimde işlemesi devlete, devletin en başta gelen işlevlerinden olan yargıya ve hukuka duyulan güvenin tesisi açısından hayati önem arz etmektedir.

Ne var ki, hak ettiği nispette yeterince önem verilmemesi ve özen gösterilmemesi sebebiyle İcra Daireleri yüklendikleri misyonu taşıyamaz ve görevini lâyıkıyla yerine getiremez duruma düşmüştür. İcra dairelerinin bu duruma düşmesinde etken olan birçok sebep vardır. Olaya tek taraflı olarak, sadece çalışanlardan kaynaklanan sorunlar olarak bakamayız. Bu bir devlet ve ülke sorunudur. Bu sorunları hep birlikte bir araya gelerek masaya yatırmak, hastalığı teşhis etmek ve tedaviyi de ona göre uygulayarak hastayı ayağa kaldırmak zorundayız. Aksi takdirde vatandaşın yargıya ve devlete olan güvenini kaybederiz. Nitekim süreç oraya doğru da gitmektedir.

Ülkemizde yılda ortalama 10 milyon civarında icra takibi açılmakta ve her geçen gün de bu sayı artmaktadır. Sosyal ve ekonomik koşulların insanları, insanların da sosyal ve ekonomik koşulları bozmasına bağlı olarak icra müdürlüklerinde yapılan iş ve işlem sayısı giderek artarken, bu iş ve işlemlerin sağlıklı, hızlı, etkili ve güvenli biçimde yürütülebilmesi için gerekli olan, başta iyi yetişmiş personel olmak üzere diğer zorunlu gereksinimler karşılanamamaktadır. Bu aşırı iş yükü karşısında icra dairesi çalışanları gece geç saatlere kadar ve hafta sonları da çalışmak zorunda kalmaktadır. Hukukun makine dairesi gibi çalışan, gecesini gündüzüne katıp yıllık izinlerini dahi tam olarak kullanamayan iş yoğunluğundan ailesini ve çocuklarını ihmal eden personelin pisikolojisi de günden güne bozulmakta olup, İcra dairelerinde artan bu iş yoğunluğuna rağmen, maalesef personelin özlük ve sosyal haklarında yoğunluk ve işlevine uygun iyileştirme yapılmadığı gibi ayda 70-80 saat fazla mesai yapan İcra Dairesi çalışanlarının bu fedakârlıklarına rağmen hak ettikleri imkânlar sağlanmadığı gibi, önceden verilmiş hak ve imkânları elinden alınmakta ve devlet tekelinde olan ve İcra Daireleri tarafından ifa ve icra edilen cebri icra görevi işlevini yerine getiremez hale düşürülmektedir.

İcra dairesi çalışanları, ücretler, çalışma şekli ve koşulları, görevde yükselme, özlük hakları, naklen atama ve birçok açıdan diğer kurumlardaki aynı statüye sahip memurlara kıyasla oldukça büyük adaletsizliklerle karşı karşıyadır. İcra dairesi çalışanları olarak bizler kendi haklarımızı kendimiz savunmadıkça, bu adaletsizliklerde herhangi bir iyileştirmenin olmasını beklemek hayalcilik olacaktır. İCRA İFLAS MÜDÜRLÜĞÜNDE ÇALIŞANLAR DERNEĞİ; tüm icra dairesi çalışanlarını fikir ve düşünce yapısı ne olursa olsun bir araya getirerek tek yürek tek ses olmayı hedef edinmiştir. Derneğimiz bizleri ilgilendiren tüm süreçlere müdahil olmayı, bizlerle ilgili yapılan düzenlemelerde söz sahibi olmayı amaçlamaktadır.

Günümüzde mesleklerin kurumsallaşması sivil toplum hareketleri ile daha da önem kazanmakta, özellikle mesleki dayanışma dernekleri büyük fonksiyonlar üstlenmektedir. Buradan hareketle daha etkin, verimli, dayanışmaya dayalı mesleki sorunları birlikte çözme, takım ruhuna uygun İcra Müdürleri, İcra Müdür Yardımcıları ve İcra Memurlarının yetiştirilmesi ve ortak akılla hareket ederek demokratik yönetim modeliyle bağdaşan çağdaş bir meslek kuruluşu olacak olan İCRA İFLAS MÜDÜRLÜĞÜNDE ÇALIŞANLAR DERNEĞİ’ne ihtiyaç duyulmuştur. Böylesine önemli bir misyonla yola çıkarak kurulan derneğimize meslektaşlarımızın gereken ilgiyi göstermelerini ve dernek faaliyetlerine katılmalarını arzu etmekteyiz. Bu vesileyle; 27.05.2013 tarihinde kuruluşu tamamlanan ve resmen faaliyete geçmiş bulunan derneğimizin ülkemize ve yargı camiasına hayırlı olmasını dilerim.

Ahmet KAYİŞ
İcra İflas Derneği Yönetim Kurulu Başkanı


Kurucu Başkanın Veda Mesajı

Ziyaretçi Sayısı

0147636