Tahsil Harcından Muaf Kurumlar

492 SAYILI HARÇLAR KANUNUA GÖRE TAHSİL HARCINDAN MUAF OLAN KURUMLAR
GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ 488 SAYILI DAMGA VERGİSİ KANUNUNA GÖRE RESMİ DAİRELER ADINA TAHSİL EDİLİP ŞAHISLARA ÖDENEN PARALARDAN BİNDE 7,59 DAMGA VERGİSİ ALINMASI GEREKEN İDARELER
A. GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ

1. Türkiye Büyük Millet Meclisi
2. Adalet Bakanlığı
3. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
4. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
5. Anayasa Mahkemesi
6. Avrupa Birliği Bakanlığı
7. Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü
8. Başbakanlık
9. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
10. Cumhurbaşkanlığı
11. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
12. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
13. Danıştay
14. Devlet Personel Başkanlığı
15. Dışişleri Bakanlığı
16. Diyanet İşleri Başkanlığı
17. Ekonomi Bakanlığı
18. Emniyet Genel Müdürlüğü
19. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
20. Gelir İdaresi Başkanlığı
21. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
22. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
23. Gençlik ve Spor Bakanlığı
24. Göç İdaresi Genel Müdürlüğü
25. Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu
26. Hazine Müsteşarlığı
27. İçişleri Bakanlığı
28. Jandarma Genel Komutanlığı
29. Kalkınma Bakanlığı
30. Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı
31. Kültür ve Turizm Bakanlığı
32. Maliye Bakanlığı
33. Meteoroloji Genel Müdürlüğü
34. Milli Eğitim Bakanlığı
35. Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği
36. Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı
37. Milli Savunma Bakanlığı
38. Orman ve Su İşleri Bakanlığı
39. Sağlık Bakanlığı
40. Sahil Güvenlik Komutanlığı
41. Sayıştay
42. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
43. Türkiye Halk Sağlık Kurumu
44. Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı
45. Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu
46. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı
47. Yargıtay

B. DÜZENLEYİCİ VE DENETLEYİCİ KURUMLAR

1. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK)
2. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTİK)
3. Enerji Piyasası Denetleme Kurulu (EPDK)
4. Kamu İhale Kurumu (KİK)
5. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK)
6. Rekabet Kurumu
7. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)
8. Tütün ve Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurumu
9. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu

C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI

1. Sosyal Güvenlik Kurumu
2. Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü

AÇIKLAMALAR:
Bu tabloda gösterilen kurumların borçlu olması halinde borç hesabı yapılırken tahsil harcının borca eklenmeyecek, alacaklıdan kesilecek binde 7,59 oranındaki damga vergisi ise dosyaya ödenen paranın tamamı üzerinden hesaplanarak kesilecektir.

Bu kurumların BORÇLU olması durumunda İİK’nun 36 maddesi gereği temyiz nedeni ile mehil talebinde bulunmaları halinde nakit veya teminat mektubu istenmeden teminatsız olarak tehiri icra kararı ibrazı için mehil verilir.

Bu tabloda gösterilen kurumların ALACAKLI olması durumunda, kasa mevcudu ödenirken, tahsil harcı borçludan, cezaevi harcı alacaklı olan kurumdan kesilir.

ÖZEL KANUNU OLAN HARÇTAN MUAF KAMU SERMAYELİ KURULUŞLAR

1. TÜRKSAT
2. T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. (25.11.2015'den önceki dosyalar harçtan muaftır)
3. T.C. HALK BANKASI A.Ş. (25.11.2015'den önceki dosyalar harçtan muaftır)
4. T.C. EXİMBANK
5. T.C. KALKINMA BANKASI (ÖZEL KANUNU)

AÇIKLAMALAR:
Bu listede belirtilen tüzel kişiliğe sahip iktisadi işletmeler tahsil harcından muaftırlar.

492 SAYILI HARÇLAR KANUNA GÖRE TAHSİL HARCINDAN MUAF OLMAYAN KAMU İDARELERİ,
ÖZEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ İDARELER,
488 SAYILI DAMGA VERGİSİ KANUNUNA GÖRE RESMİ DAİRELER ADINA TAHSİL EDİLİP
ŞAHISLARA ÖDENEN PARALARDAN BİNDE 7,59 DAMGA VERGİSİ ALINMASI GEREKEN İDARELER

1. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu
2. Atatürk Araştırma Merkezi (25/06/2009 - 5917/47 md)
3. Atatürk Kültür Merkezi (25/06/2009 - 5917/47 md)
4. Ceza ve İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İş Yurtları Kurumu
5. Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü
6. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (11/10/2011 -KHK-662/58 md)
7. Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü
8. Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (06/03/2011 -KHK-643/13 md)
9. Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (08/08/2011 - KHK-649/60 md)
10. GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı
11. Kamu Denetçiliği Kurumu
12. Karayolları Genel Müdürlüğü
13. Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (06/03/2011 -KHK-643/13 md)
14. Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB)
15. Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA)
16. Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) (21.09.2006 - 5544/31 md)
17. Orman Genel Müdürlüğü
18. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Başkanlığı (ÖSYM)
19. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı
20. Savunma Sanayi Müsteşarlığı
21. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü
22. Spor Genel Müdürlüğü
23. Türk Akreditasyon Kurumu
24. Türk Dil Kurumu Başkanlığı (25/06/2009 - 5917/47 md)
25. Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı
26. Türk Tarih Kurumu Başkanlığı (25/06/2009 - 5917/47 md)
27. Türk Patent Enstitüsü (5000 sayılı Kanunun 25 maddesi gereğince harçtan muaftır, davalarda teminat şartı aranmaz)
28. Türk Standartları Enstitüsü
29. Türkiye Adalet Akademisi Başkanlığı
30. Türkiye Atom Enerjisi Kurumu
31. Türkiye Bilimler Akademisi Başkanlığı
32. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) (278 Sayılı Kanunun 14 maddesi gereğince harçtan muaftır, teminat şartı aranmaz)
33. Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü (Sağlık Bakanlığı) (11/10/2011 -KHK-663/58 md)
34. Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumu (10/10/2011 -KHK-658/12 md)
35. Türkiye İnsan Hakları Kurumu
36. Türkiye Su Enstitüsü (10/10/2011 -KHK-658/12 md)
37. Türkiye ve Orta-Doğu Amme İdaresi Enstitüsü
38. Türkiye Yazma Eserler Başkanlığı (28.12.2010 - 6093/14 md)
39. Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü
40. Üniversiteler (Tahsil harcından muaf)
41. Vakıflar Genel Müdürlüğü
42. Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı (24.03.2010- 5798/30 md)
43. Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü
44. Yüksek Öğretim Kurulu, Üniversiteler ve Yüksek Teknoloji Enstitüleri
(YÖK ve buna bağlı üniversiteler 2547 Sayılı Kanunun 56 madde gereğince tahsil harcından muaf)

AÇIKLAMALAR:
Bu tabloda gösterilen kurumların ilamlı takiplere konu ilamı temyiz etmeleri ve mehil talebinde bulunmaları halinde alacak miktarını dosyaya depo etmeleri veya teminat mektubu vermeleri halinde İİK’nun 36 madde gereği tehiri icra kararı getirmek üzere süre verilebilecektir.

Bu kurumların borçlu olmaları halinde, dosyaya yatırılan paranın alacaklıya ödenmesi halinde dosyaya yatırılan toplam tutar üzerinden binde 7,59 damga vergisi kesilerek maliyeye yatırılacaktır.

 

492 SAYILI HARÇLAR KANUNA GÖRE TAHSİL HARCINDAN MUAF OLMAYAN KURULUŞLAR
488 SAYILI DAMGA VERGİSİ KANUNUNA GÖRE RESMİ DAİRELER ADINA TAHSİL EDİLİP
ŞAHISLARA ÖDENEN PARALARDAN BİNDE 7,59 DAMGA VERGİSİ ALINMAMASI GEREKLİ KURULUŞ VE KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ
233 SAYILI KHK KAPSAMINDAKİ KİTLER

AİKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİBağlı Olduğu Bakanlık
1 MKEK (Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu) Milli Savunma Bakanlığı
2 DMO (Devlet Malzeme Ofisi) Maliye Bakanlığı
3 SÜMERHALI ( Sümer Halıcılık ve El Sanatları Sanayi T.A.Ş.) Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
4 TTK (Türkiye Taşkömürü Kurumu)
- Kozlu Taşkömürü İşletme Müessesesi
- Karadon Taskömürü İşletme Müessesesi
- Üzülmez Taşkömürü İşletme Müessesesi
- Armutçuk Taşkömürü İşletme Müessesesi
- Amasra Taşkömürü İşletme Müessesesi
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
5 TKİ (Türkiye Kömür İşletmeleri)
- Garp Linyitleri İşletme Müessesesi
- Ege Linyitleri İşletme Müessesesi
- Güney Ege Linyitleri İşletme Müessesesi
- Seyitömer Linyitleri İşletme Müessesesi
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
6 ETİ Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
7 EÜAŞ (Elektrik Üretim A.Ş.) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
8 TEİAŞ (Türkiye Elektrik İletim A.Ş.) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
9 TETAŞ (Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt A.Ş.) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
10 TEMSAN (Türkiye Elektromekanik San. A.Ş.) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
11 TEMSAN BOTAŞ (Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş.) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
12 TPAO (Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı)
13 TMO (Toprak Mahsulleri Ofisi) Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
14 ÇAYKUR (Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü) Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
15 TİGEM (Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü) Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
16 EBK(Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğü) Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
17 EBK(Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğü) Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
B KAMU İKTİSADİ KURULUŞLARI:
1 TCDD (T.C. Devlet Demir Yolları İşletmesi Genel Müdürlüğü) Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı
2 TÜVASAŞ (Türkiye Vagon Sanayi A.Ş.)
3 TÜDEMSAŞ (Türkiye Demiryolu Makineleri Sanayi A.Ş.)
4 TÜLOMSAŞ (Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayi A.Ş.)
5 DHMİ (Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü) Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı
6 KIYEM (Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü) Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı
7 PTT (T.C. Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü) Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı
basbakanlik

T.C.
BAŞBAKANLIK
ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI

ÖZELLEŞTİRME PROGRAMINDA BULUNAN KURULUŞLARKAMU PAYI
1) Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. (1)
2) Sümer Holding A.Ş. (1) 100,00
3) T. Denizcilik İşletmeleri (1) 100,00
4) T. Elektrik Dağıtım A.Ş. (TEDAŞ) (1) 100,00
5) Gayrimenkul A.Ş. (TTA) (1) 100,00
6) Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. (1) 100,00
7) KBİ-Karadeniz Bakır İşletmeleri A.Ş. (1)* 99,99
8) Doğusan Boru Sanayi ve Ticaret A.Ş. 51,11
9) Sümer Holding A.Ş. (1) 56,09
10) THY Türk Hava Yolları A.Ş. (1) 49,00
11) Emek İnşaat ve İşletme A.Ş. 49,00
12) Taksim Otelcilik A.Ş. 31,43
13) Hidrojen Peroksit Sanayi ve Ticaret A.Ş. 28,20
14) Oyak İnşaat A.Ş. 25,00
15) Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş. 10,00
16) Compagnie Financiere Ottomane S.A. 3,81
17) Milli Reasürans T.A.Ş. 3,37
18) MİTAŞ Enerji ve Madeni İnşaat İşleri Türk A.Ş. 0,0663
19) Sönmez Neşriyat ve Matbaacılık A.Ş. 0,003
20) Koç Holding A.Ş. 0,00015
21) ASELSAN Askeri Elektronik San. ve Tic. A.Ş. (1) 0,00006
22) Yapı Kredi Bankası A.Ş. 0,000002
23) T. İş Bankası A.Ş. (1) 0,00230

* Tasfiye aşamasındadır.
1 : Bu kuruluşlarda hisse senedi veya tesis ve varlık satışı biçiminde kısmen özelleştirme işlemi gerçekleştirilmiştir.

AÇIKLAMALAR:
Bu listede belirtilen tüzel kişiliğe sahip iktisadi işletmeler tahsil harcından muaf olmadıklarından, borçlu olduklarında bu kurumlardan tahsil harcı alınacağı gibi, İİK’nun 36 madde gereğince mehil talebinde bulunmaları halinde ise alacak tutarını dosyaya yatırmaları veya teminat mektubu vermeleri halinde tehiri icra kararı için mehil verilebilecektir.


Kurucu Başkanın Veda Mesajı

Ziyaretçi Sayısı

0147621